Beden Dili Nedir?

Beden Dili Nedir?  Beden Dili Nedir? Bir canlının, sözel olmayan iletişim kanallarını kullanarak iletişim kurması “Beden Dili” olarak adlandırılır. Beden Dili jest, mimik ve hareketlerin toplamıdır. Genel tanımını yaptıktan sonra konuyu biraz daha açmaya çalışalım. Edindiğim tecrübelere dayanarak insanların “iki yüzlü” olduğunu söyleyebilirim. Bu kötü anlamdaki bir iki yüzlülük değil. Gerçek anlamda iki yüzlülükten...

Read More