Erkeklerin Beden Dilini Okumak

Posted by on Şubat 15, 2013 in Erkeklerin Beden Dilini Okumak | 0 comments

Erkeklerin Beden Dilini Okumak

Genç kadınlar için “Erkeklerin Beden Dilini Okumak” konusu önemlidir. Aslında bunun tarihsel bir nedeni de vardır. İnsanlar birbirleriyle sözel olarak iletişim kurmadan önce, Ses Tonları ve Beden Dilleri ile iletişim kurmaktaydılar. Fiziksel eylemleri ile iletişim kurmaktaydılar. Erkekler ve kadınlar, romantik duygularını bile farklı Sözel Olmayan İletişim işaretleri ile ifade ederlerdi.

Erkekler hissettikleri duyguları ve arzuları sözel olarak ifade etmekte zorlanmaktadırlar. Bu yüzden erkekleri rahatlatmak, onlar ile iyi iletişim kurmak için gereklidir. Erkeklerin Beden Dilini Okumak size onlar hakkında çok şey söyleyecektir.

Erkeklerin Beden Dilini Okumak Sanatı

Sözel Olmayan İletişim İşaretleri

İnsanlar genellikle ‘bilinç düzeyinde niyet etmedikleri’ Sözel Olmayan İletişim İşaretleri sergilemektedirler. Bu işaretlerin çıktığı kaynak bilinç değil, bilinçaltıdır. Bu yüzden NLP Eğitimleri’nde, İletişim Eğitimleri’nde sadece bilinç düzeyi ile değil, fakat bilinçaltı düzey ile de ilgilenilir. İnsanların kendi bilinçaltı düzeyleri ile iletişim kurmaları sağlanır.

İnsanlar çoğu kez bilinç düzeyinde arzu etmedikleri şeyleri yaparlar. Sevgililerinin kalplerini kırarlar. Sonra da “Ben bir şey yapmadım ki!” diye kendilerini savunmağa çalışırlar. Onlara, sergiledikleri Beden Dili İşaretleri kaydedilip izletilseydi çok şaşırırlardı.

Erkekler her zaman kadınlar ile bir şeyler yapmak isterken ve kendi performanslarına odaklanırken, kadınlar ise iletişim kurmak ile ve kurdukları ilişkinin kalitesi ile ilgilenirler. Dolayısıyla erkekler ile kadınlar arasında her zaman farklar vardır. Bunları öğrenmek gerekir.

Erkekler ile kaliteli bir ilişki kurabilmek ve bunu sürdürebilmek için, Erkeklerin Beden Dilini Okumak ve bunu doğru okuduktan sonra ne yapacağını bilmek gerekir.

Sinirli bir erkek, elleri titrerken bile size “Ben sinirlenmedim” diyebilir. Dolayısıyla bir erkeğin Konuştuğu Sözler’deki mesaj ile Ses Tonu ve Beden Dili’nin ilettiği mesaj arasında farklılık olduğunda, genç kadınlar keskin bir gözlem gücü ve Beden Dili bilgisi ile bu erkeğin asıl duygusunu, arzusunu ve niyetini okuyabilirler.

Flört Ederken Beden Dilini Okumak

Hoşlandığınız bir erkeğin Beden Dilini doğru okuyarak, size olumlu mu yoksa olumsuz mu tepki verdiğini çözebilirsiniz. Eğer size olumlu tepki veriyor ise, flört etmek için kapı aralanmış demektir.  Eğer olumsuz tepki veriyor ise, onu rahat bırakmak daha doğru bir karar olacaktır.

Hoşlandığınız bir erkeğin size olumlu mu, yoksa olumsuz mu tepki verdiğini anlayabileceğiniz işaretler şunlardır:

Bir erkeğin size olumlu tepki verdiğini gösteren Beden Dili işaretleri:

 • Açık Beden Dili sergileyişi.
 • Bedeninin size dönük oluşu.
 • Gevşek ve rahat beden hareketleri.
 • Göz temasının sürekliliği.
 • Parmaklarını saçında gezdirişi.
 • Sıcak bir gülümseyiş.

Bir erkeğin size olumsuz tepki verdiğini gösteren Beden Dili İşaretleri:

 • Bedeninin sizden başka bir yöne dönük duruşu veya size arkasını dönüşü.
 • Dik dik bakışı.
 • Dişlerini gıcırdatışı.
 • Kambur bir şekilde duruşu.
 • Sizden başka bir şeye odaklanmış oluşu.
 • Yumruklarını sıkışı.

Erkeklerin Beden Dilini Okumak konusu işlenirken, Sözel Olmayan İletişim İşaretlerinin yaşanılan coğrafyaya göre kültürel farklılıklar gösterdiğini akılda tutmak gerekir. Bazı yerlerde dokunmak normal karşılanırken, bazı yerlerde Kişisel Alan’a müdahale olarak görülür. Dokunmak yanında Beden Duruşu, Göz Teması ve Gülmek bile anlam olarak farklılıklar gösterebilir. Bunlar bir genç kadının kurduğu iletişimin kalitesini ve ilişkiyi doğrudan etkilemektedir.

Benzer Konular:

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

six − 2 =